4 produkty

Použité součásti Honda CBR 1000 RR Fireblade 2008-2009 (CBR1000RR SC59) Alternátor (generátor) z druhé ruky.

Alternátor (generátor) nebo stator je součást, která generuje elektrický proud a v konečném důsledku aktivuje elektrické součásti, jako je baterie a osvětlení. Nachází se na boku motoru a je chráněno krytem alternátoru. Stator sestává z cívek s měděným drátem a je umístěn v magnetickém setrvačníku, který je připojen ke klikovému hřídeli. Když se klikový hřídel pohybuje, začne se otáčet také setrvačník a takto vytváří elektrický proud. Tento průtok závisí na klikovém hřídeli. Čím vyšší rychlost, tím více energie se generuje. Nakonec proud předá regulátoru , který přemění střídavý proud na stejnosměrný proud a zabrání přetížení baterie. Snímač je často připojen ke statoru, který zaznamenává informace z RPM, což je rozhodující pro proces zapalování.