4 produkty

Použité součásti Honda CBR 1000 RR Fireblade 2012-2016 (CBR1000RR SC59) Mechanismus škrticí klapky z druhé ruky.

Těleso škrticí klapky je umístěno mezi motorem a vzduchovým filtrem a řídí množství přiváděného vzduchu. Během spalování je kromě paliva potřeba také vzduch. Tento vzduch je nejprve čištěn vzduchovým filtrem, než se dostane do válců. Proudění vzduchu ale není konstantní. Těleso škrticí klapky je propojeno kabely s rukojetí škrticí klapky a v závislosti na tom, kolik plynu je použito, je vzduch řízen škrticím ventilem, který se v tělese škrticí klapky točí. Čím více plynu, tím více vzduchu, silnější spalování a větší výkon. V závislosti na typu motocyklu může mít motor jedno škrticí těleso nebo několik pro lepší odezvu na plyn a proudění vzduchu. Poloha ventilů je často sledována snímačem polohy škrticí klapky (TPS). To vysílá signál do ECU, takže množství paliva přes vstřikovače lze upravit pro optimální směs vzduchu a paliva.